BigMat | sieť stavebnín

Billboardy pre stavebnú spoločnosť BigMat | medop

Formáty: 510x250 cm
Inzercia a polep na autobus v rovnakom dizajne.