Kampaň ''Ohľaduplná k prírode'' pre EBM company

Kampaň na podporu predaja strešnej krytiny CREATON

Návrh vizuálu. Billboardy, inzercia na rôzne formáty, roll up, reklamné plachty a bannery.