Páni Baklažáni | Propagačné materiály

Reklamný leták

Leták v neštandardnom štvorcovom formáte.
Fotky: Martina Strihová
Realizácia: júl 2018

Plagáty a Roll Up

Grafický návrh a príprava pre tlač.
Malý plagát vo formáte A4 a plagát vo formáte A3. Roll Up 200x80
Realizácia: júl 2018

Pozrite si viac grafiky navrhnutej pre bistro Páni Baklažáni