Plastic Portal | leták

Prezentačný materiál v tlačovej aj online verzii. Môže slúžiť ako záložka.

Grafický návrh a príprava pre tlač.
Obojstranné letáky vo formáte 99x335 mm.
Jazykové mutácie SK, CZ, EN

Realizácia: január 2020