TerraOptima | CREATON

Vizuál vytvorený pre podporu predaja strešnej krytiny CREATON - TERRA OPTIMA.
Formáty: Plagáty A3 a bannerová internetová reklama
Vypracované pre SK aj CZ trh.