DINOO | marketingová komunikácia

Svet Dinosaurov pre PENAM produktovú radu

Každý "dinoo" má svoje meno /prezývku/ a je vytvorený pre jeden konkrétny produkt z rady detských výrobkov Dinoo.

"Dinoo ostrov" vznikol ako marketingová kampaň a podpora pre predaj celej detskej rady. Na základe ilustrácií vytvorených pre produkty, vznikol aj edukatívno-zábavný "Dinoo seriál". Tu sa rozvíjajú píbehy Stegiho, Raptíka, Topsíka, Rexíka či Spinošky.

Dinoo ostrov

Ilustrácie dinosaurov pre detské evanty "Dinoo Ostrov"

Ilustrácie sú použité na plachtách, stanoch a atrakciách.

Nočná krajina

Morský svet a Dinoo púšť

Mini katalóg produktov Dinoo

Citylight a reklamné plochy v Pražskom metre

Reklamné predmety

Nálepky, kľúčenky, šnúrky, odznaky, detské bezpečnostné vesty, prívesky a clony do auta.

Dinoo seriál

Na základe ilustrácií vytvorených pre produkty, vznikol aj edukatívno-zábavný "Dinoo seriál". Ožívajú tu príbehy Stegiho, Raptíka, Topsíka, Rexíka či Spinošky.

Pozrite si obalový dizajn produktov z detskej rady DINOO.