Fleon

Rozvojové a vzdelávacie semináre pre firmy

Vytvorenie loga s myšlienkou a hodnotou. Hlavičkové papiere, korešpondenčné listy, obálky a vizitky.  Vytvorenie firemných zakladačov a PowerPoint prezentácie.
Realizácia v roku 2011.

Úvodné listy k jednotlivým seminárom podľa požiadaviek klienta. | Formát A4
Návrh PowerPoint prezentácie k seminárom. | Formát A4 horizontálne
Realizácia v roku 2011.