Medical Metal | Katalóg

Propagačný katalóg pre firmu zaoberajúcu sa kovovýrobou

Návrh obálky a kompozície vnútorných strán katalógu.

Neštandardný formát 310x200mm | 16 strán
Obálka matná laminácia.

Pozrite si web stránku navrhnutú pre firmu Medical Metal