Zdravie ľuďom | občianske združenie

Logo vytvorené pre občianske združenie

Logo pre občianske združenie malo obsahovať dve prelínajúce sa srdcia. Aby to nepôsobilo prvoplánovo srdcia sú nakreslené ako kytica. Majú predstavovať spolupatričnosť a pomoc človeka človeku.

Realizované v roku 2022

Druhý návrh k tomu to logu - tento si ale klient nevybral.