Bytový dom MACEK

Logo navrhnuté pre bytový dom v Malackách

Súčasťou loga je ikona medveďa sediaceho pod stromom. Symbolizuje zázemie a stabilné miesto na život.

Pozrite si dizajn vytvorený k web stránke bytového domu MACEK.