Zlatý Kľúčik - hotel ****

Redizajn loga pre hotel

Redizajn a prerobenie piktogramu. Spracovanie Logo manuálu, vizitky, hlavičkové papiere a obálky, papierové tašky a reklamné predmety.

Pozrite si viac grafiky vytvorenej pre hotel Zlatý kľúčik.