Kalendár VitaCelia

Nástenný kalendár pre VitaCeliu

Typografia a farebnosť vychádzajúca z dizajn manuálu VitaCelia. Produkty sú vtipne doplnené jednoduchou ilustráciou.

Formát: A3

Foto jedla: Lapetiti

Realizácia: december 2022