Bonoobo

Značka Bonoobo - tvorba názvu aj vizuálne stvárnenie

Značka Bonoobo bola tvorená od základov. Kreoval sa aj samotný názov. Názov je inšpirovaný zvieracou ríšou a inteligentnými šimpanzami Bonobo, ktorý patrí medzi ohrozené druhy, takže je považovaný za vzácneho.Dokáže komunikovať pomocou posunkov a písať symboly, pomocou ktorých sa vie dorozumieť s človekom.

Bo -noo - bo
vzniklo spojením šimpanza Bonobo a slova nootropické. Pretože práve nootropiká sú súčasťou produktov tejto novej značky.