Miert | advokát

Logo pre advokátsku kanceláriu

Dominanta lega -  Monogram už bol navrhnutý  - opravili sa v ňom technické chyby, kompozícia a upravila sa farebnosť aby čo najvaic pripomínala zlatú farbu.

Vizitky a firemné materiály

Elegantné vizitky. Zlatá farba tlačená extra + razidlo.

Dosky na spisy, hlavičkové papiere a obálky.