DUBU - verní kvalite

Logo pre spoločnosť ktorá predáva kvalitný dubový nábytok

Východiskový bod pre toto logo si navrhol sám majiteľ. Textovú časť, tvar názvu - typ písma mal vopred definované. Stavali sme už na existujúcom mene a dotvorila sa k nemu ikon. Definovala sa presná farebnosť a tvar loga a vytvoril sa rozsiahli dizajn manuál.

Logo manuál

Podrobný manuál ako správne používať logo má 22 strán. Tu je len zopár ukážok.