LUXURY FORCE

Logo navrhnuté pre spoločnosť s luxusnou prepravou osôb

Návrh vychádza z motívu kráľovskej koruny. Je zmodernizovaná a minimalistická s použitím geometrických prvkov. Kráľovská koruna označuje vyššiu vrstvu (šľachtu) a zároveň odkazuje na V.I.P. služby poskytované firmou Luxury Force, rovnako ako aj kráľovsky modrá farba.