QHome

Web dizajn a návrh celkovej štruktúry pre ubytovne QHome.

Návrh dizajnu a štruktúry. Vytvorenie ikon k poskytovaným službám. Výber typografie a návrh farebnosti.
Naživo si to môžete pozrieť tu: www.qhome.sk

Realizované máj 2018