Liečivá energia

Web dizajn a návrh celkovej štruktúry pre osobnú web stránku.

Návrh štruktúry stránky, grafiky, typografie. Naplnenie obsahu, nastavenie kľúčových slov.
Stránka je responzívna pre mobilné telefóny aj tablety.
Naživo si to môžete pozrieť tu: www.liecivaenergia.sk
Realizované v roku 2019