Tortáreň | Benijamínkova mama Tortáreň

Logo pre cukrárku

Požiadavka bola kruhový základ loga a zelené prvky s vetvičkou eukalyptu.

Realizované: október 2021