Icosa

prevádzkovateľ portálu pre plastikársky priemysel

Redizajn loga vo farebnej verzii, čierno-bielej a negatíve.
Návrh vizitiek a príprava pre tlač.