PlasticPostal.eu - portál pre plastikársky priemysel

Redizajn loga pre plastikársky portál

Logo a portál existujú viac ako 12 rokov a v roku 2022 nastal čas na redizajn. Prvé logo Plastic Portál som  tvorila ja, no po tak dlhom čase už nespĺňalo aktuálne požiadavky. Používaním loga v praxi sa ukázalo, že potrebuje dostať "hrúbku" a to bola zároveň aj hlavná požiadavka zadávateľa. Zachovali sme farebnosť aj ideu dvoch PP. Zmena nastala ale v tom, že už to nie sú chrbtom stojace PP, ale do seba skryté PP, ktoré zároveň tvorí "target" - cieľ.

Pôvodné logo z roku 2009