CREART production

Redizajn loga CREART a spojenie vizuálnej identity s logom F-SOUND

Požiadavka na redizajn loga CREART bola jasne vizuálne spojiť firmy CREART a F-SOUND.
Súčasťou návrhov bolo aj zadefinovanie spoločnej farebnosti. S prihliadnutím na osobitné a spoločné použitie logotypov.

Realizované v januári 2019