Páni Baklažáni | vizuálna komunikácia

Exteriérová propagácia

Billboardy, reklamné tabule a plachty. Označenie prevádzky, otváracie hodiny a polepy na okná a dvere.

Pečate "Vegán" pre označenie produktov a služieb. Môže sa použiť ako nálepka, alebo súčasť akéhokoľvek firemného dizajnu.

Billboardy a RollUp

Reklamné plagáty pred bistrom

Grafický návrh a príprava pre tlač.
Formát  A1 a A0.
Realizácia: december 2019

Reklamné plagáty A0

Plagáty na propagáciu sezónneho menu
Fotky: Martina Strihová
Realizácia: rok 2019

Pozrite si viac grafiky vytvorenej pre bistro Páni Baklažáni