Ján Hubinský | osobná web stránka

Stránka pre trénera životného štýlu a autora motivačných kníh.

Vytvorenie štruktúry a dizajnu stránky. Naplnenie obsahu, tvorba bannerov, tlačítok a obrázkových menu.
On-line si môžete pozrieť stránku na www.janhubinsky.sk
Realizácia august 2018.