Vellez

Logo vytvorené firmu Vellez

Požiadavkou klienta bolo aby bol súčasťou loga symbol vychádzajúci zo staroslovanskej ikonogafie - znak Velesa.

Realizované v roku 2021