Eva Vais | architekti

Logo pre architektonické štúdio v Prahe

Redizajn loga pre architektov spočíval v tom aby bola súčasťou loga aj ikona, ktorá sa dá používať aj ako samostatný prvok. Ikona je vytvorená zo začiatočných písmen mena architektky.

Realizované: december 2021