SVONEPO | ubytovanie pre seniorov

Logo pre spoločnosť poskytujúcu ubytovanie pre seniorov. Pre každú prevádzku je navrhnutý iný farebný variant loga.