Drumpoint | festival bubnov a perkusií 2018

Návrh na kompletné vizuálne stvárnenie festivalu

Návrhy na odznaky nálepky a tričká pre bubeníkov a účastníkov festivalu.

Plagát A3 s programom festivalu a plagáty k workshopom.

Plagáty k Latino night formát A3, programový leták formát A6 a RollUp s programom