Matúš Mucha | kaderník

Jednoduchá web stránka pre kaderníka.

Návrh dizajnu, hlavnej štruktúry a funkcionalita stránky.
Stránka je responzívna pre mobilné prístroje aj tablety.
Naživo si to môžete pozrieť tu: www.mmucha.sk

Realizované január - február 2020