Ear training | logo aplikácie

Logo pre edukačnú hudobnú aplikáciu a web stránku


Vytvorenie výstižnej ikony k aplikácii a kompletného loga pre web stránku s rovnakým názvom.

Návrh základnej a doplnkovej farebnosti pre vnútorné prostredie aplikácie.

Logo pre druhú aplikáciu od toho istého vývojára s názvom My Music Tehory

Úvodné ikony pre aplikácie - ladičky hudobných nástrojov