Vizitky pre kaderníka Matúša Muchu

Návrh imidžových vizitiek

Digitalizovaný podpis "Matúš Mucha". Upravený do kriviek pre potreby tlače. Návrh vizitiek.
Biele sú obyčajne tlačené digitálnou tlačou. Obojstranné.
Čierne sú rezané 3D laserom na viacvrstvovom papieri.